Filial Treinta Y Tres

FILIAL TREINTA Y TRES

Presidente: Dra. Felicita Alonso

Secretaria: Dra. Victoria Ferrari

Tesorero: Dr. Néstor Cavana

Vocales: Dra. Gloria Larrosa

                Dra. Mariana Bauger

Integrantes:

Dra. Andrea Medina